Kunnskap:
Vi baserer vår metode på utvikling av prosjekter i team hvor deltagerne har  kompetanse fordelt på ulike fronter.
Kunnskapen handler om den spesifikke oppgaven, tomt og klima, forskrift og tekniske krav, program og bruker og generelle samfunnskrav.
Det betyr at spesifikk kunnskap innhentes og kombineres med kreativ åpen refleksjon som kombineres til klare konsepter

Kommunikasjon:
Å skape arkitektur en kunstart. Det fundamentale grunnlaget for denne kunstarten er basert på dialog. Et godt produkt fra idé til ferdig hus er avhengig av gjensidig tillit og nært samarbeid mellom alle involverte aktører. Byggherre, bruker, tekniske konsulenter, arkitekt m.m.
HLM ønsker å være en inspirator og koordinator i denne prosessen.

Inspirasjon:
Stedet: HLM holder til i unike lokaler midt i Bergen sentrum, halvt på land halvt ut i vann. Kontorlokalet stimulerer og gir energi. Vi har eget bibliotek som brukes aktivt daglig og vi har studieturer som arrangeres for alle hvor felles språk og opplevelser stimulerer.
Folkene: HLM liker fargerike forsamlinger. Vår arkitektgruppe er utdannet ved fire ulike arkitekt-skoler, Vi har 50 % kvinner i ledelsen. Vi er fra 30 – 55 år.Vi arbeider sammen med andre kontorer og tror på fruktbare diskusjoner hvor friksjon gir energi.

Faglig utvikling:
HLM´s faglige videreutvikling baserer seg på prosjekterfaring og deltakelse i arkitektkonkurranser. Vi oppsummerer jevnlig erfaringene fra tidligere prosjekter slik at vi bygger oss opp et ”bibliotek” av gode detalj- og materialløsninger m.m.
Foruten dette har vi årlige felles studieturer og ulike etterutdannings-kurs, fagdager med studietur i nærområdet.
Vi er engasjert som diplomsensor ved Bergen Arkitektskole og vi er representert i mange konkurranse juryer.

Kvalitets sikkerhet:
Vårt kvalitetssikringssystem er utviklet for å være brukbart i alle sammenhenger for å hindre feil. Kontordriften er underlagt rutiner som beskrives av ks-systemet. For hvert prosjekt føres en kvalitetsplan som følges opp fra start til ferdigstillelse. Dette representerer en sikkerhet som gjør både oss og byggherren trygge i prosessen og i forhold til det ferdige produktet.

For å sikre det beste svar på oppgavene altså den andre delen av kvalitets sikringen går vår metode ut på å åpne opp horisonten for et bredt tilfang av fakta og refleksjoner rundt oppgavene, utover de spesifikke hver oppgave krever.  Dette for å sikre det ferdige resultat høyest mulig kvalitet. Byggherredialogen etableres tidlig for å vare gjennom hele prosessen. I større oppgaver etableres ressursgrupper som består av andre fagpersoner en de som er direkte involvert, som en del av kvalitetssikringen.