Vi har en lang rekke boligprosjekter som har gitt oss spesialkompetanse på ulike områder som:

Lavenergibygg
Passivhus
Massivtrehus
Innpassing av boliger i tette nabositusjoner.
God utnyttelse av utfordrende terreng som utvidelse av innendørs areal.
By boliger.
Urban detaljering og kultivering av boligfasader i byen.
Nytolkning av klassiske Vestlandshus.
Eksentriske bygg som skulpturer i landskap.
Gode rom og praktiske løsninger.

 

Gå til prosjekter > BOLIGER