HLM arkitektur har spesialkompetanse på fengselsbygg.

Gjennom Halden fengsel har vi ervervet oss spesialkompetanse på streng sikkerhetslogistikk kombinert med omgivelser som stimulerer til rehabilitering.

Halden fengsel er et fullfaglig fengsel.
Det betyr at fengselet inneholder boavdelinger, skole og verkstedbygning, kulturhus, administrasjonsbygg, storkjøkken m.m.
Halden har som første fengsel i Norge mottatt arkitekturpris.
Juryens begrunnelsen for prisen er oppsummert slik:
«Anlegget gir et tydelig svar på en viktig samfunnsmessig oppgave.
Det forklarer situasjonen man befinner seg i, utstråler soliditet og sikkerhet, fra overordnet plan til detaljene.
Det har kvalitetsmessig nøkternhet som er gjennomført, men aldri gjerrig.
Arkitekten viser ved sin utforming en veloverveid bruk av virkemidler i den vanskelige balansen mellom trivsel og straff, mellom fortvilelse og optimisme.
Det er et bra sted å være når man må og det er et godt steg å forlate når man kan.»

Time Magazin utropte Halden til The worlds most human prizon i sitt nummer datert 10. mai 2010.

Prosjektet er vunnet i internasjonal prosjektkonkurranse i samarbeid med Erik Møllers tegnestue i Danmark.

Vi er nå som eneste Norske kontor invitert til deltagelse i ny internasjonal konkurranse om nytt fengsel på Nuuk, Grønland sammen med Cubo arkitekter Danmark.
Vi arbeider også med utredning om nye Bjørgvin fengsel i samarbeid med Asplan Viak.

Gå til prosjekter > OFFENTLIG BYGG