HLM har høy kompetanse på mulighetsstudier.

Vi har gjort en rekke mulighetsstudier for offentlige og private utbyggere.
Vi analyserer tomt og programmets potensial og starter en kreativ prosess som stoppes opp på et overordnet nivå og som kan vise flere ulike muligheter.

Vi har gjort mulighetsstudier for:
SKJØNDAL EIENDOM
POLITIHUSET I BERGEN
SPAREBANKEN VEST
BJÅNESHALVØYA > BJÅNESHALVØYA
VOSS FERIEPARK > VOSS FERIEPARK
BIRKELAND NÆRINGSPARK > BIRKELAND
BERGEN RÅDHUS > BERGEN RÅDHUS
KRONSTAD NORD
H2O-BO > H2O-BO
HETLEVIKSÅSEN > HETLEVIKSÅSEN
FAGERHEIM ØST > FAGERHEIM ØST

Gå til alle prosjekter > ALLE