HLM har spesialkompetanse på juryarbeid i prosjektkonkurranser.

Gjennom en lang rekke juryjoppdrag har HLM erfaring og kompetanse innen juryarbeid. Spesielt setter vi vår ære i å samle juryer slik at resultatet er  godt forankret hos byggherre og at prosjektene blir gjennomført.

VI HAR JURYERT:
Odda sykehjem,

Kabuso Øystese,

Nordahl Grieg videregående skole,

Stord Sykehjem,

Stord ungdomsskole ,

Nytt Barnesykehus Haukeland sykehus,

Nytt Munch museum ,

Ny bygg på Haralds plass sykehus,

Ny festplass og Høyhus på Straume.